2011: PROJEKT „VĚŽ – SOUČÁST HRADEBNÍHO OPEVNĚNÍ, PAR. Č. ST. 1672, K.Ú. KLATOVY, VRCHLICKÉHO SADY" | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2011: PROJEKT „VĚŽ – SOUČÁST HRADEBNÍHO OPEVNĚNÍ, PAR. Č. ST. 1672, K.Ú. KLATOVY, VRCHLICKÉHO SADY
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy ČR > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2011: Projekt „Věž – součást hradebního opevnění, par. Č. st. 1672, k.ú. Klatovy, Vrchlického sady"

Podpora projektu byla přidělena z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Program regenerace je programem  Ministerstva kultury ČR.

 

Projekt byl realizován v souladu se Zásadami zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Klatovy nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Zhotovitel Ing. Spěváček provedl zakázku v souladu s cenovou nabídkou a rozpisem prací. Akce byla fyzicky zahájena 15.8.2011 a ukončena 15.10.2011.

 

Celkové náklady projektu činily 358.659,- Kč. Dotace činila 150.000 Kč.

 

Projekt řešil obnovu kulturní památky – opravu věže, která je součástí hradebního opevnění a nachází se v k.ú. Klatovy, Vrchlického sady. Výstupem projektu byla výměna střešní krytiny – sejmutí staré krytiny a laťování, ošetření krokví, pokládka nové krytiny ze štípaného dřevěného šindele délky 50 cm včetně latí.

D. Hálová, odbor rozvoje města

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ