ČLÁNEK STAROSTY MĚSTA K REGENERACI SÍDLIŠTĚ POD HŮRKOU Z DUBNOVÉHO KLATOVSKÉHO ZPRAVODAJE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ČLÁNEK STAROSTY MĚSTA K REGENERACI SÍDLIŠTĚ POD HŮRKOU Z DUBNOVÉHO KLATOVSKÉHO ZPRAVODAJE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Článek starosty města k regeneraci sídliště Pod Hůrkou z dubnového Klatovského zpravodaje

Vážení spoluobčané,
po úspěšném dokončení projektu Regenerace panelového sídliště Pod Koníčky rozhodlo Zastupitelstvo města Klatov o přípravě úprav dalšího hustě osídleného území. Vybráno bylo největší klatovské sídliště Pod Hůrkou, které se potýká s nedostatkem parkovacích míst, hracích a odpočinkových ploch.

K projektu chceme přistoupit i s ohledem na možnost čerpat na jeho realizaci státní dotace na podporu obnovy rozsáhlých sídlištních celků. Záměr reaguje na aktuální potřeby obyvatel sídliště. Vzniknou nová parkovací místa, opraveny budou obslužné komunikace a cesty uvnitř sídliště. Nabídku stávajících hřišť mohou rozšířit další sportoviště. Bude doplněn mobiliář (lavičky atd.), změn doznají i zelené odpočinkové plochy. Vzhledem k jejich stáří vyžadují poměrně zásadní údržbu a obnovu. Po dokončení prací by měl prostor sídliště odrážet představy obyvatel o jeho využití. Proto chceme, abyste se již na samém počátku zapojili se svými náměty do přípravných projekčních prací.

Po anketě na městských webových stránkách a dotazníkovém šetření přímo v sídlišti
bude ještě následovat veřejné projednání navrhovaného řešení. Realizaci bychom v případě
úspěchu dotační žádosti chtěli zahájit příští rok. Probíhat bude minimálně ve třech etapách. V rámci každé etapy budou řešeny logické sídlištní celky ohraničené hlavními komunikacemi (Podhůrecká, Cibulkova, Družstevní). Úplné dokončení předpokládáme v roce 2018.

Před dvěma desítkami let byla panelová sídliště považována za území, která by jako zanedbaná a „šedivá“ měla být časem nahrazena jinými formami bydlení. Od té doby se hodně změnilo. Většina domů a bytů má své privátní vlastníky, kteří se o ně pečlivě starají nejen po stránce technické, ale dávají jim i pestřejší a přívětivější tvář. Myslím, že to nikdo
nemůže přehlédnout. Zároveň majitelům leží na srdcích i bezprostřední okolí domů, kde žijí. Regenerace panelových sídlišť je cestou k výraznému zvýšení kvality bydlení, na které se navíc můžete aktivně spolupodílet.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ