2011: PROJEKT „VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ULICI ZA ČEDÍKEM, HÁLKOVA ULICE A PROPOJOVACÍ KOMUNIKACE K 1“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2011: PROJEKT „VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ULICI ZA ČEDÍKEM, HÁLKOVA ULICE A PROPOJOVACÍ KOMUNIKACE K 1“
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2011: Projekt „Výstavba místní komunikace v ulici Za Čedíkem, Hálkova ulice a propojovací komunikace K 1“

Podpora projektu byla přidělena z   Regionálního operačního programu NUTS II JZ . Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace byla podepsána v 10/2011.

 

Veřejná zakázka na stavební práce na „Výstavbu místní komunikace v ulici Za Čedíkem, Hálkova ulice a propojovací komunikace K 1“ byla zahájena 5.9.2011a ukončena 2.11.2011. Smlouva o dílo s vítězem zadávacího řízení - firmou Silnice a.s. Klatovy byla uzavřena dne 2.11.2011. Dne 26.10.2012 bylo povoleno předčasné užívání stavby.

 

Celkové  náklady projektu činily 34.121.658 Kč, z toho způsobilé náklady činily 26.774.944 Kč. Podíl dotace z Regionální rady na celkových způsobilých výdajích v % činí 85.

 

Záměrem projektu byla výstavba místní komunikace v celkové délce 1,051 km (místní komunikace Za Čedíkem 600 m, část místní komunikace ul. Hálkova 141 m a propojovací komunikace K 1 310 m), která propojí rozvojové plochy pro výstavbu bytových a rodinných domů na stávající silniční síť. Současně se vzájemně propojí stávající silniční síť, zlepší se obslužnost obytné zástavby vč. sportovního areálu BMX, zvýší se bezpečnost a plynulost dopravy. Vybudování propojovací komunikace K 1 (nyní ul. Viléma Glosse) a části komunikace v ul. Hálkova zajistí plynulejší a kapacitnější propojení silnice 2/186 se silnicí III. třídy vedoucí na Čertovku přes areál bývalých kasáren v Plánické ulici. Dostavba poslední etapy v ulici Za Čedíkem zajistí propojení silnice I. třídy 1/22 se silnicí II. třídy 2/186. Propojení ulice Za Čedíkem zajistí podstatné snížení intenzity dopravy v centru města, v ul. Národních mučedníků, Šmilovského a v Plánické ulici. Celkově se pak od realizace projektu očekává výrazné a komplexní zlepšení současné dopravní situace v této části města.

Součástí výstavby byla i výstavba nové sítě TI – vodovod, kanalizace, přeložky plynovodu a telefon. vedení , vybudování chodníků v délce 1.117 km, nové cyklostezky podél komunikace a Čedíkem v délce 600 m, nové smíšené stezky pro pěší a cyklisty v délce 135 m, osazení veřejného osvětlení, dopravního značení, úprava zatravněné plochy podél cyklostezky, výsadba stromů a keřů, osazení laviček a odpadkových košů.

Realizace projektu sleduje vyšší bezpečnost a plynulost dopravy odstraněním tří bodových závad a to ve dvou případech přímo na dotčených komunikacích a v jednom případě na stávající komunikaci (křižovatka ulic Šmilovského – Plánická).

 

Hotové dílo je označeno pamětní deskou v souladu s Pravidly pro publicitu ROP NUTS II JZ. O realizaci projektu byla informována široká veřejnost prostřednictvím regionálního tisku .

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ