VJEZD DO HISTORICKÉ ČÁSTI MĚSTA K ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUHY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VJEZD DO HISTORICKÉ ČÁSTI MĚSTA K ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUHY
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Ostatni

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Vjezd do historické části města k zajištění dopravní obsluhy

Pro organizaci dopravy byly v centru města vytvořeny dvě zóny - východní, západní, do kterých je povolen vjezd pouze dopravní obsluze. Pro prokazování zaplacení sjednané ceny jsou vydávány parkovací karty.

Otázku vjezdu do vymezených zón v centru města řeší dodatková tabulka „dopravní obsluze vjezd povolen“ umístěná pod dopravním značením „B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel“. Dle vyhlášky č. 30/2001 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na PK, výše uvedená dodatková tabulka omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla s označením č. 01 (Označení vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou), vozidla taxislužby a na vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž.

Výjimky z místní a přechodné úpravy povoluje ten orgán nebo vlastník komunikace, který úpravu stanovil. Nelze však zejména povolit výjimku z maximální dovolené rychlosti, zákazu stání a zastavení, jestliže by byla ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

Pro posuzování oprávněnosti požadavku o povolení výjimky a počtu vydaných výjimek je nutné mít na zřeteli plynulost a bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, aby povolené výjimky prakticky „neanulovaly“ osazenou dopravní značku, z jejíhož dodržování je žádána výjimka.

 

POSTUP PRO ŽADATELE

Krátkodobé stání – jedná se o jednorázový vjezd do zóny za účelem zajištění zásobování nebo havarijní opravárenské a údržbářské činnosti. Stání nepřesáhne 5 hodin.

1. Vlastník objektu, firmy nebo provozovatel vozidla oznámí Městské policii  telefonicky (376347207) nebo elektronicky – email: mestskapolicie@mukt.cz

  • Účel vjezdu do zóny
  • Vlastníka vozidla nebo firmy, která uvedenou činnost bude provádět
  • Registrační značku vozidla
  • Místo , kde bude vozidlo stát – ulici, číslo popisné objektu
  • Dobu, po kterou vozidlo bude v zóně stát

 

Dlouhodobé stání - jedná se o stání pro vozidla, která zajišťují zásobování nebo údržbářské, opravárenské práce. Stání přesáhne 5 hodin.

1. Vlastník objektu, firmy nebo provozovatel vozidla vyplní žádost

2. Na základě žádosti bude po předchozím souhlasu vlastníka komunikace, popř. DI Policie ČR nebo Městské policie vydáno povolení

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ