AKTUÁLNÍ JÍZDNÍ ŘÁDY MHD KLATOVY PLATNÉ OD 09.12.2018 DO 14.12.2019 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

AKTUÁLNÍ JÍZDNÍ ŘÁDY MHD KLATOVY PLATNÉ OD 09.12.2018 DO 14.12.2019
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > MHD

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Aktuální jízdní řády MHD Klatovy platné od 09.12.2018 do 14.12.2019

Od 09.12.2018 platí nové jízdní řády MHD v Klatovech. Vzhledem k tomu, že byly změněny některé jízdní řády vlakových spojů, a to i v souvislosti se zahájením provozu v tzv. „Ejpovickém tunelu“, došlo též k úpravám časů u několika spojů MHD. Rozdíly u všech sedmi spojů jsou řádově minutové a jsou provedeny právě z důvodu zabezpečení nápojů na vlaky. Každý spoj má svůj tzv. „párový“ spoj, který odváží cestující zpět. Úpravy proto mohou být provedeny pouze za předpokladu dodržení časového rámce nutného pro přejetí dané trasy. Z toho důvodu není možné, aby autobus čekal na nějaký opožděný vlak. Zároveň je nutné si uvědomit, že nelze „napojit“ všechny vlakové spoje přijíždějící a odjíždějící do Plzně, Horažďovic a Domažlic.

Autobusové linky zůstávají, tozn. že i nadále budou jezdit linky č. 1, 2 a 4 ve stejných trasách.

Z finančního hlediska je i nadále pro město limitující zabezpečení obsluhy co nejvíce vlaků při zachování stejného počtu autobusových spojů. Cestující se musí dostat ráno od vlaků do práce a škol a odpoledne zpět na vlakové nádraží. Neméně důležité je však i zabezpečení celodenní obslužnosti MHD po městě a v Lubech.

Od občanů dostáváme podněty zejména na větší zabezpečení obslužnosti zastávek Plzeňská, u nemocnice a Plánická, u kruhového objezdu. V těchto případech je nutné si ale uvědomit, že každý nový spoj zajíždějící do těchto zastávek vyžaduje prodloužení ujetých kilometrů a tím pádem další finanční prostředky. Do zastávky Plzeňská, u nemocnice zajíždí celkem 13 spojů MHD, do zastávky Plánická, u kruhového objezdu zajíždí celkem 10 spojů na lince č. 2.

Pro rok 2019 má město ve svém rozpočtu na ztrátovost MHD připravenu částku 4,2 mil. Kč. Navíc požaduje Plzeňský kraj po městu příspěvek na dopravní obslužnost linkové autobusové dopravy Plzeňskému kraji ve výši 780 080 Kč.

I přesto zůstávají stejné ceny jízdného 8,-Kč pro dospělé, 4,-Kč poloviční. Senioři do 70 let (držitelé slevového průkazu vydaného ČD nebo jiným dopravcem) a děti od 6 do 15 let platí poloviční, senioři nad 70 let (nutno prokázat občanským průkazem) a děti do 6 let (nutno prokázat průkazem, který vydá přepravní kancelář na aut. nádraží vydá na základě žádosti rodičů, předložení rodného listu a fotografie průkaz) zdarma. Zdarma jsou přepravováni též držitelé průkazu ZTP a ZTP-P a držitelé zlaté „Jánského plakety“. Ceny jízdného jsou takto stanoveny již od roku 2006.

Platnost nových jízdních řádů MHD je stanovena do 14.12.2019.

Jízdní řády jsou vylepeny na všech autobusových zastávkách a jsou k dispozici za symbolický poplatek pro cestující v budově autobusového nádraží a dále jsou zveřejněny na internetových stránkách města Klatov. Informaci o jízdních řádech MHD Vám jistě podají
i v informačním středisku MěÚ Klatovy.

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy

 

Přehled změn provedených v jízdních řádech s platností od 09.12.2018 do 14.12.2019

Linka

Spoje

Změny

Důvod

436001

39

odjezd z nádraží odložen o 5 minut (16:50)

příjezd vlaku z Plzně v 16:41

436001

36

odjezd z Lub odložen o 5 minut (17:08)

časová návaznost na spoj č. 39

436001

31

odjezd z nádraží odložen o 7 minut (14:15)

příjezd vlaku z Plzně v 14:03

436002

20

odjezd z Plánické uspíšen o 5 minut (12:50), příjezd na nádraží v 13:10

odjezd vlaku na Plzeň v 13:17

436002

3,6

odjezdy uspíšeny o 9 minut, příjezd spoje č. 6 na nádraží v 5:50

odjezd vlaku na Plzeň v 5:56

436004

23

odjezd z nádraží odložen o 1 minutu (18:08)

příjezd vlaku z Plzně v 18:03

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ