2012: PROJEKT "VYCHÁZKOVÝ OKRUH DO OKOLÍ KLATOV" | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2012: PROJEKT
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2012: Projekt "Vycházkový okruh do okolí Klatov"

Podpora projektu byla přidělena z Dispozičního fondu, programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 -2013.

Projekt byl realizován v Klatovech v souladu se Zásadami zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Dle vnitřní směrnice města byla přidělena zakázka přímo na základě objednávek jednotlivým dodavatelům podle předmětu plnění, který byl plně v souladu s plánovanými aktivitami a schváleným rozpočtem.

Záměrem projektu bylo vytvoření, vyznačení a vybavení vycházkového okruhu do okolí Klatov drobným mobiliářem s cílem zvýšit možnost mobility jak rodičů s dětmi, tak seniorů i ostatních věkových skupin obyvatelstva vč. návštěvníků Klatov po zajímavých místech v Klatovech. Vycházkový okruh spojuje turistické výletní body (Vodojem, Židovský hřbitov, Křesťanský vrch, Šibeniční vrch, Hůrku a Mercandiniho sady). Zároveň propojuje historicky zajímavá místa a poskytuje turistům informace nejen o historických událostech, ale i o přírodních zajímavostech prostřednictvím pořízeného mobiliáře a popisných informací.

Do budoucna je záměr tento projekt postupně rozšiřovat o další výletní body i o další zajímavá místa vč. rozšiřování informací pro turistickou veřejnost.

Celkové náklady projektu činily 201 504,- Kč a dotace byla přidělena ve výši 85%.

Slavnostní otevření Vycházkového okruhu, kterého se zúčastnil rovněž bavorský partner projektu z města Neukirchen, se konalo dne 19.12.2012 v 15.00 hodin.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ