KANCELÁŘ STAROSTY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

KANCELÁŘ STAROSTY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Kancelář starosty

Personální a mzdová agenda

Účel zpracování osobních údajů: personální a mzdová agenda

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů: - adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa místa trvalého pobytu), popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, plat, bankovní spojení)

Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci města Klatovy zařazení do městského úřadu

Kategorie příjemců údajů: město Klatovy

Doba uchování osobních údajů: dle spisového a skartačního řádu

 

Seznam členů zastupitelstva města

Účel zpracování osobních údajů: seznam členů zastupitelstva města

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, fotografie, kontaktní adresy, telefonní číslo, e-mailová adresa

Kategorie subjektů údajů: členové zastupitelstva města

Kategorie příjemců údajů: město Klatovy

Doba uchování osobních údajů: po dobu platnosti údajů

 

Seznam členů výborů, komisí a ostatních pracovních a poradních orgánů zřízených orgány města, z řad odborníků mimo členy zastupitelstva

Účel zpracování osobních údajů: seznam členů výborů, komisí a ostatních pracovních a poradních orgánů zřízených orgány města, z řad odborníků mimo členy zastupitelstva

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, fotografie, kontaktní adresy, telefonní číslo, e-mailová adresa

Kategorie subjektů údajů: osoby s jiným vztahem k městu Klatovy - členové výborů, komisí a ostatních pracovních a poradních orgánů zřízených orgány města mimo členy Zastupitelstva města Klatovy

Kategorie příjemců údajů: město Klatovy

Doba uchování osobních údajů: po dobu platnosti údajů

 

Seznam vedoucích zaměstnanců organizací zřízených nebo založených městem Klatovy

Účel zpracování osobních údajů: seznam vedoucích zaměstnanců organizací zřízených nebo založených městem Klatovy

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů: adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa místa trvalého pobytu, telefonní spojení do zaměstnání a domů, elektronická adresa), popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti, předchozí zaměstnání, plat)

Kategorie subjektů údajů: ředitelé organizací zřízených městem Klatovy

Kategorie příjemců údajů: město Klatovy

Doba uchování osobních údajů: po dobu platnosti údajů 


Pořizování záznamu ze zasedání zastupitelstva města a vedení podkladových materiálů k těmto zasedáním a jednáním

Účel zpracování osobních údajů: povinnost dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění (dále jen zákon o obcích)

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů: adresní a identifikační údaje občanů - žadatelů, nutné k uplatnění práv a povinností obce plynoucích ze zákona o obcích, zejména dle ust. § 84 a 102 zákona o obcích

Kategorie subjektu údajů: město Klatovy

Doba uchování osobních údajů: dle spisového a skartačního řádu

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ