HOSPODÁŘSKÝ ODBOR | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

HOSPODÁŘSKÝ ODBOR

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Hospodářský odbor

Řízení dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Účel zpracování: vedení řízení dle zákona č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů včetně prováděcích vyhlášek a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, datum narození

Kategorie subjektu údajů: žadatel

Kategorie příjemců údajů: příslušné orgány státní správy, osoby vymezené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád

Doba uchování: 5 let po uzavření spisu


Vydávání parkovacích karet

Účel zpracování: Nařízení města Klatov č. 1/2008 o stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech na území města Klatov (ve znění Nařízení č. 2/2008, Nařízení č. 2/2010 a Nařízení č. 3/2011)

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, datum narození

Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby

Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Klatovy

Doba uchování: 5 let


Správa daní a poplatků

Účel zpracování: zajištění správy místních poplatků dle vyhlášky města Klatovy č. 3/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje fyzických a právnických osob

Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby

Kategorie příjemců údajů: správce poplatku Městský úřad Klatovy

Doba uchování: 5 let po uzavření spisu

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ