ODBOR DOPRAVY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ODBOR DOPRAVY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Odbor dopravy

Účel zpracování osobních údajů:

 • vydávání řidičského průkazu
 • vydávání osvědčení o profesní způsobilosti řidiče
 • vydávání digitálních paměťových karet
 • vydávání označení vozidla praktického lékaře ve službě
 • přihlášení a odhlášení vozidla z evidence
 • schvalování technické způsobilosti dovozů
 • povolení technických změn vozidla
 • projednávání přestupků
 • vydávání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby
 • povolování staveb


Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, místo narození, rodné číslo, státní příslušnost dle charakteru správní činnosti


Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby, právnické osoby


Kategorie příjemců údajů: osobní údaje – jméno, příjmení, datum narození a bydliště jsou uváděny

 • v rozhodnutích ve věci přestupků dle zákona č. 250/2006 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a obdrží je účastníci řízení,
 • v rozhodnutích dle zákona č. 500/2004 Sb. a obdrží je účastníci řízení.


Doba uchování osobních údajů:

 • spis řidiče – po dobu života řidiče
 • rozhodnutí dle správního řádu – 5 let
 • rozhodnutí o přestupcích – 5 let
 • evidence řidiče taxislužby – 5 let po ukončení činnosti
 • údaje o vozidle – 20 let po vyřazení vozidla z evidence

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ