ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Péče o staré a zdravotně postižené občany

Účel zpracování osobních údajů:

 • ustanovení opatrovníka pro konkrétní správní řízení o zvláštní příjemci dávky důchodového pojištění,
 • přijetí žadatele do domu s byty zvláštního určení,
 • jednání o uzavírání smluv o poskytnutí dotací subjektům působícím v sociální oblasti,
 • uplatňování práv vyplývajících z těchto smluv,
 • jednání a uzavírání smluv se smluvními partnery,
 • ustanovení opatrovníka pro doručování písemností

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • rodné číslo
 • adresa bydliště
 • telefonní číslo
 • IČ u smluvních partnerů

a to za účelem rozhodování o:

 • ustanovení zvláštního příjemce důchodového pojištění
 • umístění žadatele do domu s byty zvláštního určení 
 • poskytnutí dotace, finančního daru či dohody o spolupráci

Podle těchto právních předpisů:

 • zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 401/2012 Sb., o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

Kategorie citlivých údajů: zdravotní stav

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby

Kategorie příjemců údajů: subjekty, u kterých to stanoví platná právní úprava

Doba uchování osobních údajů: po dobu správního řízení a dále od ukončení spisu do doby uplynutí skartační lhůty


Sociálně právní ochrana dětí

Účel zpracování osobních údajů:

 • zajištění sociálně – právní ochrany dětí
 • náhradní rodinná péče
 • výchovná opatření

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • rodné číslo
 • adresa bydliště
 • telefonní číslo

Podle těchto právních předpisů

 • zákon č. 401/2012 Sb., o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

Kategorie citlivých údajů

 • zdravotní stav
 • osobní stav
 • národnost, údaj o státním občanství, náboženství
 • obrazové záznamy (fotografie)

a to za účelem rozhodování o:

 • svěření nezletilého dítěte do péče budoucích osvojitelů nebo budoucích pěstounů
 • výchovná opatření

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby

Kategorie příjemců údajů: subjekty, u kterých to stanoví platná právní úprava

Doba uchování osobních údajů:

 • po dobu vedení spisové dokumentace dítěte
 • o dobu vedení spisové dokumentace žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče
 • dále od ukončení spisu do doby uplynutí skartační lhůty
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ