ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Živnostenský odbor

Registrace podnikatelů

Účel zpracování osobních údajů - rozsah je dán příslušnými zákony, údaje jsou uváděny na dokladech vydávaných živnostenským i zemědělským podnikatelům a jsou vedeny v příslušných databázích. Obecní živnostenský úřad registruje podnikatele podnikající v režimu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zemědělské podnikatele podnikající podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů: u všech osob, které jsou v evidenci (odpovědný zástupce, statutární orgán právnické osoby, podnikatel – fyzická osoba, zemědělský podnikatel):

 • jméno a příjmení
 • rodné příjmení
 • pohlaví
 • bydliště
 • rodné číslo
 • datum narození
 • místo narození
 • státní občanství

Kategorie subjektů údajů:

 • fyzické osoby – živnostenští podnikatelé
 • fyzické osoby – zemědělští podnikatelé
 • odpovědní zástupci
 • statutární orgány právnických osob

Kategorie příjemců údajů

 • údaje pouze o vlastní osobě nebo firmě:
  • podnikatelé – fyzické osoby
  • podnikatelé – právnické osoby
 • ostatní údaje jsou poskytovány subjektům, jak jsou uvedeny v zákoně:
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Ministerstvo zemědělství
  • Český statistický úřad
  • Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad, oddělení krajský živnostenský úřad
  • orgán státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi
  • zdravotní pojišťovny
  • finanční úřad
  • okresní správa sociálního zabezpečení
  • úřad práce
  • Rejstřík trestů
  • Policie ČR – OAMP
  • krajské soudy - OR
 • výpis z živnostenského rejstříku s osobními údaji se zasílá žadateli:
  • Policie ČR
  • státní zastupitelství
  • soudy
  • exekutorské úřady
  • jiný žadatel, který prokáže právní zájem

Doba uchování osobních údajů: dle spisového a skartačního řádu a dalších právních předpisů

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ