ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Odbor výstavby a územního plánování

Účel zpracování osobních údajů:

 • správní řízení, popř. opatření dle zvláštních předpisů

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno a příjmení, bydliště, datum narození – podle zákona:
  • č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů
  • č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 250/2006 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie subjektů údajů:

 • fyzické osoby – žadatelé a stavebníci, dle zvláštních zákonů
 • právnické osoby – žadatelé a stavebníci, dle zvláštních zákonů
 • účastníci řízení

Kategorie příjemců údajů:

 • osobní údaje jsou v souladu se zákonnou úpravou (viz výše uvedené právní předpisy)

Doba uchování osobních údajů:

 • dle doby uchování spisové dokumentace (např. § 167 a 168, zákona č. 183/2006 Sb.)
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ