ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Zpracování osobních údajů – Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

ÚSEK – školství

dle z. č. 561/2004 Sb.

Účel zpracování osobních údajů:

 • kontrola osobních údajů u žadatelů o dotace (granty) – dle zásad schválených ZM
 • zpracování seznamu dětí pro zápis žáků do 1. ročníků ZŠ
 • vedení personálních spisů ředitelů škol
 • organizování konkurzů na místa ředitelů ZŠ a MŠ
 • úhrady od obcí za neinvestiční výdaje za žáky dojíždějících do škol zřizovaných městem Klatovy z těchto obcí

Kategorie (rozsah) zpracování osobních údajů:

 • jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště u žadatelů o dotace a granty
 • jméno, příjmení, datum narození, bydliště žáků, kteří se mají zúčastnit zápisu do 1. tříd
 • jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, zdravotní stav, národnost, doklady o vzdělání, délka praxe (personální agenda ředitelů)
 • jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, zdravotní stav, národnost, doklady o vzdělání (v konkurzním řízení na místo ředitelů ZŠ a MŠ)
 • jméno, příjmení a bydliště žáků s trvalým pobytem v jiné obci, než je město Klatovy, plnících povinnou školní docházku v základních školách zřízených městem

Kategorie subjektů údajů:

 • fyzické a právnické osoby (pro dotace a granty)
 • fyzické osoby (pro dotace a granty)

Kategorie příjemců údajů:

 • zpracovatel osob. údajů (granty a dotace)
 • správce osob. údajů

Doba uchování osobních údajů: Dle spisového a skartačního řádu


ÚSEK – kultury a památkové péče

Účel zpracování osobních údajů:

 • příjem žádostí a následné vydávání závazných stanovisek a rozhodnutí dle zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči fyzickým a právnickým osobám
 • přestupkové řízení
 • příjem žádostí o dotace MK ČR pro obce s rozšířenou působností
 • potvrzování žádostí o dotace Plzeňského kraje KÚ a potvrzování závěrečných vyúčtování
 • příjem žádostí o finanční příspěvek Města Klatovy
 • příjem oznámení o kulturní akci včetně poplatku městu za kulturní akci

Kategorie (rozsah) zpracování osobních údajů:

 • jméno, příjmení, titul, datum narození ( u právnické osoby identifikační číslo ), bydliště (sídlo firmy)

Kategorie subjektů údajů:

 • fyzické osoby
 • právnické

Kategorie příjemců údajů:

 • zpracovatel osobních údajů

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ