2010: SOBĚTICE - NAPOJENÍ NA SKUPINOVÝ VODOVOD | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2010: SOBĚTICE - NAPOJENÍ NA SKUPINOVÝ VODOVOD
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2010: Sobětice - napojení na skupinový vodovod

Podpora projektu byla přidělena ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 1 - zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.2 - zlepšení jakosti pitné vody.

Veřejná zakázka na stavební práce probíhala v období od 31. 8. 2010 do 18. 10. 2010. Smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení (Šumavské vodovody a kanalizace a.s.) byla uzavřena 18. 10. 2010.

Rekonstrukce vodovodu řešila obnovení napojení mítní části Sobětice vodovod Nýrsko-Klatovy. Realizací stavby došlo k náhradě nekvalitního vodního zdroje v Soběticích za kvalitní pitnou vodu ze skupinového vodovodu Nýrsko-Klatovy.

Celkové náklady projektu činily 6 247 842,00 Kč včetně DPH, z toho způsobilé výdaje činily 5 140 093,00 Kč. Dotace FS byla ve výši 2 561 925,00 Kč a dotace SDFŽP činila 213 493,00 Kč.

Dokončené dílo je označeno pamětní deskou v souladu s Pravidly OPŽP.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ