2013: PROJEKT „ZATRAKTIVNĚNÍ AREÁLU LETNÍHO KINA V KLATOVECH NA KULTURNÍ CENTRUM“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2013: PROJEKT „ZATRAKTIVNĚNÍ AREÁLU LETNÍHO KINA V KLATOVECH NA KULTURNÍ CENTRUM“
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2013: Projekt „Zatraktivnění areálu letního kina v Klatovech na kulturní centrum“

Město Klatovy podalo v říjnu 2012 žádost o dotaci z 23. Výzvy Regionálního operačního programu ROP NUTS II Jihozápad, oblasti podpory 3.1.C – rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Přestože byl původně rozhodnutí Regionální rady projekt zařazen do zásobníku, z důvodu nevyčerpané alokace mu bylo v dubnu 2013 schváleno spolufinancování.

Na základě této skutečnosti rozhodlo v červnu 2013 Zastupitelstvo města Klatov o realizaci akce v období 12/2013 – 09/2014.

Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána v září 2013 a dle jejích ujednání činí celkové předpokládané náklady projektu 16 776 349 Kč vč. DPH, z toho způsobilé náklady činí 15 240 487 Kč vč. DPH. Podíl dotace z Regionální rady na celkových způsobilých výdajích činí 85%. Jedná se o předpokládané náklady, skutečnost financování bude známa až po ukončení fyzické realizace.

Hlavním cílem projektu je komplexní rekonstrukce a modernizace kulturní vybavenosti pro cestovní ruch v podobě areálu klatovského letního kina a zvýšení úrovně poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu tím, že prostor mj. zajistí návštěvníkům města Klatov unikátní zázemí pro kulturní vyžití v podobě sledování filmů pod širým nebem. V konečném důsledku tak přispěje ke zvýšení návštěvnosti Klatovska.

V rámci stavebních úprav dojde k rekonstrukci stávajícího objektu zázemí kina a provozních místností, obnoveny budou přístupové cesty a schodiště, dojde k výměně sedadel a k rekonstrukci promítacího plátna. Část hlediště bude zastřešena. Zajímavostí bude zpřístupnění kulturní památky - historické okrouhlé bašty, která je nedílnou součástí městského opevnění a nachází se v areálu letního kina.

Dodavatelem stavebních prací je firma Klatovská stavební společnost, s.r.o., která se stala vítězem výběrového řízení a v prosinci 2013 podepsala s městem Smlouvu o dílo za celkovou cenu 12 027 400,00 Kč vč. DPH.

Hotové dílo bude označeno pamětní deskou v souladu s Pravidly pro publicitu ROP NUTS II JZ. O realizaci projektu je informována široká veřejnost prostřednictvím regionálního tisku.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ