2013: PROJEKT „ZATEPLENÍ MŠ STUDENTSKÁ A MŠ LUBY, KLATOVY“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2013: PROJEKT „ZATEPLENÍ MŠ STUDENTSKÁ A MŠ LUBY, KLATOVY“
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2013: Projekt „Zateplení MŠ Studentská a MŠ Luby, Klatovy“

Město Klatovy podalo v březnu 2012 žádost o dotaci z 35. Výzvy Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, podoblast podpory 3.2.1. - Realizace úspor energie.

Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána v listopadu 2013 a dle jejich ujednání činí celkové způsobilé výdaje projektu 8 324 561,00 Kč. Podpora z OPŽP celkem činí 90 %, tj.7 492 104,90 Kč.

Projekt řeší stavební úpravy objektů mateřských škol za účelem zlepšení tepelně technických vlastností budov. Cílem projektu je snížení spotřeby energií a emisí skleníkových plynů, hlavně pak CO2. Projekt přispěje ke zlepšení kvality ovzduší ve městě.

Dodavatelem stavebních prací je firma Professional Building, s.r.o., Plzeň, která se stala vítězem výběrového řízení a v červenci 2013 podepsala s městem Smlouvu o dílo za celkovou cenu 11 012 884,20 Kč vč. DPH. Fyzická realizace stavby byla zahájena v srpnu 2013 a bude ukončena v květnu 2014.

Dokončené dílo bude označeno pamětní deskou v souladu s Pravidly OPŽP.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ