2013: REKONSTRUKCE PURKYŇOVY ULICE V KLATOVECH | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2013: REKONSTRUKCE PURKYŇOVY ULICE V KLATOVECH
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2013: Rekonstrukce Purkyňovy ulice v Klatovech

Město Klatovy podalo v červenci 2013 žádost o dotaci z 26. Výzvy Regionálního operačního programu ROP NUTS II Jihozápad, oblasti podpory 14.1.5 – Rozvoj místních komunikací.

Předpokládané období fyzické realizace je stanoveno od 12/2013 do 08/2014.

Celkové předpokládané výdaje projektu činí 5 692 376,85 Kč, z toho způsobilé náklady činí 5 692 376,85 Kč. V prosinci 2013 rozhodl poskytovatel dotace o spolufinancování ve výši 85% způsobilých nákladů.

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající nevyhovující místní komunikace – ulice Purkyňovy, která se nachází v intravilánu severní části města Klatovy a jež napojuje stávající rozsáhlou obytnou zástavbu na silnici II. třídy – ulici Koldinovu. Celková délka úpravy činí 171,30 m. Začátek úpravy je v napojení na ulici Koldinovu na již provedený chodníkový přejezd. Konec úpravy je v místě napojení na ulici Koperníkovu. Vzhledem k šířce mezi zástavbou, směrovým a výškovým poměrům je ulice Purkyňova nově navržená jako obytná zóna – funkční skupina D1. Tj. z místní komunikace III. třídy bude nově místní komunikace IV. třídy.

Vedle zlepšení obslužnosti a dostupnosti části města, jakož i zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v ulici Purkyňově, se realizací projektu sníží též prašnost a hluk způsobovaný vozidly projíždějícími po stávající technicky nevyhovující místní komunikaci. V budoucnu budou z projektu profitovat též občané, kteří budou mít postaveny nové domy severně až severozápadně od Křesťanského vrchu.

Hotové dílo bude označeno pamětní deskou v souladu s Pravidly pro publicitu ROP NUTS II JZ.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ