2013: REVITALIZACE MŠ MÁCHOVA 668, KLATOVY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2013: REVITALIZACE MŠ MÁCHOVA 668, KLATOVY
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2013: Revitalizace MŠ Máchova 668, Klatovy

Podpora projektu byla přidělena ze státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie.

Smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení Kypta – Stavoservis s.r.o. byla uzavřena 27. 6. 2013. Fyzická realizace probíhala v období od 1.7.2013 do 30.10.2013.

Celkové náklady projektu činily 6 665 669,00 Kč včetně DPH. Z toho způsobilé výdaje činily 5 158 604,00 Kč. Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích činil 90 %. Dotace byla ve výši 4 642 743,60 Kč.

Cílem celého projektu bylo snížení výdajů na vytápění objektů, dále snížení spotřeby energií a emisí skleníkových plynů, hlavně pak CO2. Projekt tedy přispěje ke zlepšení kvality ovzduší.

Konkrétní stavební práce spočívaly v zateplení obvodových stěn, výměně výplní, zateplení plochých střech a zateplení podlahy spojovací chodby.

Dokončené dílo bude označeno pamětní deskou v souladu s Pravidly OPŽP.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ