2013: TVOŘIVÁ ZAHRADA K NADECHNUTÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2013: TVOŘIVÁ ZAHRADA K NADECHNUTÍ
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2013: Tvořivá zahrada k nadechnutí

Město Klatovy podalo v únoru 2013 žádost o dotaci ze 43. Výzvy Operačního programu

Životního prostředí, prioritní osy 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, oblast podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací.

Předmětem projektu je úprava stávající zahrady mateřské školky Národních mučedníků v Klatovech na zahradu v přírodním stylu tak, aby se stala vhodným prostorem („pomůckou“) pro prožitkové učení volnou kreativní hrou.

Předpokládané náklady činí 3 329 470 Kč včetně DPH. Z toho způsobilé výdaje činí 3 206 413 Kč a podíl dotace na celkových způsobilých výdajích činí 90%.

Smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení – Daniel Dvořák, Klatovy 483 byla uzavřena 14. 2. 2014. Fyzická realizace projektu bude probíhat od 1. 3. 20l4 do 30. 6. 2014.

Dokončené dílo bude označeno pamětní deskou v souladu s Pravidly OPŽP.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ