2013: LIPOVÁ ALEJ V OTÍNĚ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2013: LIPOVÁ ALEJ V OTÍNĚ
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2013: Lipová alej v Otíně

Město Klatovy podalo v červenci 2011 žádost o dotaci z 27. Výzvy Operačního programu

Životního prostředí, prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny.

Cílem projektu je provedení údržby a nové výsadby stromů v lipové aleji (uskutečnit doporučené zásahy pro zachování přírodního bohatství místního významu na klatovsku).

Předpokládané náklady činí 696 344 Kč včetně DPH. Z toho způsobilé výdaje činí 678 644 Kč a podíl dotace na celkových způsobilých výdajích činí 75 %.

Smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení – Tomáš Hupač, Holýšov 447 byla uzavřena 18.11.2013. Fyzická realizace díla bude probíhat od 18. 11. 2013 do 30. 10. 2014.

Dokončený projekt bude označen pamětní deskou v souladu s pravidly OPŽP.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ