2011: LESNÍ CESTA - TOČNÍK - ŠTĚPÁNOVICE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2011:  LESNÍ CESTA - TOČNÍK - ŠTĚPÁNOVICE
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2011: Lesní cesta - Točník - Štěpánovice

Město Klatovy podalo v říjnu 2011 žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu.

Dohoda o poskytnutí dotace byla podepsána 6. 6. 2013. Dle jejího ujednání činily způsobilé výdaje 800 000,00 Kč. Dotace byla přidělena ve výši 54 % tj. 432 000,00 Kč.

Smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení EUROVIA Silba, a.s. byla uzavřena 1. 7. 2013 za celkovou cenu 1 355 912,79 Kč vč. DPH. Fyzická realizace probíhala v období od 1. 7. 2013 do 31. 8. 2013.

Projekt řešil opravu stávající lesní cesty v katastrálním území Točník u Klatov. Lesní cesta se nachází v extravilánu mezi obcemi Točník a Štěpánovice. Ta slouží především jako komunikace pro účel lesního hospodářství. Opravou komunikace v délce 0,460 km došlo ke zpevnění podkladní vrstvy, byla provedena nová konstrukce vozovky, došlo ke zpevnění krajnic. Provedením opravy se výrazně zlepšily podmínky bezpečné využitelnosti lesní účelové komunikace nejen pro lesní hospodářství, ale i pro plnění rekreační funkce lesa v dané lokalitě.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ