2012: LUBY – CHODNÍK PODÉL SILNICE I/27 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2012: LUBY – CHODNÍK PODÉL SILNICE I/27
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2012: Luby – chodník podél silnice I/27

Město Klatovy podalo v prosinci 2012 žádost o dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Dohoda o poskytnutí dotace byla podepsána 3. 7. 2013. Dle jejího ujednání činily celkové uznatelné náklady projektu 2 704 074,41 Kč. Dotace byla přidělena ve výši 69,97 % tj. 2 312 000,00 Kč.

Smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení Silnice Klatovy a.s. byla uzavřena 22. 4. 2013 za celkovou cenu 6 785 104,77 Kč vč. DPH. Fyzická realizace probíhala v období od 1. 7. 2013 do 31. 10. 2013.

Cílem projektu bylo zvýšit bezpečnost na velmi frekventované silnici I/27 zejména pro bezpečný pohyb chodců a lidí s omezenou schopností pohybu a orientace a to vybudováním jednostranného chodníku při silnici I/27 mimo obec Luby směrem k železniční zastávce. Součástí stavby byla instalace bezpečnostních zařízení, veřejného osvětlení a autobusového zálivu. Nový chodník navazuje na stávající chodník v obci Luby. Cílem prodloužení chodníků bylo zajistit celistvost pěší trasy při velmi frekventované silnici I/27 přes obec Luby a zajištění bezpečné pěší přístupové cesty k obytným domům, prodejnám a výrobním areálům a v neposlední řadě k vlakovému nádraží.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ