2005: PROJEKT "CYKLOSTEZKA MĚSTSKÝ PARK, NÁDRAŽÍ ČD KLATOVY LUBY" | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2005: PROJEKT
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2005: Projekt "Cyklostezka Městský park, nádraží ČD Klatovy Luby"

První projekt realizovaný z Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko je
„Cyklostezka Městský park, nádraží ČD Klatovy Luby“

Projekt byl realizován v období od 06/2005-11/2005 s celkovými náklady 6.890.268,-Kč.
Podpora Evropské unie z této částky tvoří 75% a dotace ze státního rozpočtu 5%, zbývající podíl uhradilo město ze svého rozpočtu.

Za pomoci prostředků z EU se podařilo vybudovat dva zcela nové úseky cyklostezek spojující Klatovy s městskou částí Luby a příměstským rekreačním územím Spáleného lesa . Tím, že stavba navazuje na již vybudovanou cyklostezku sousední obce Vrhaveč,   je cyklistům  umožněn bezpečný pohyb z města až na území Šumavy , mimo frekventovanou silnici I.třídy I/27. Uživateli cyklokomunikace budou nejen aktivní cyklisté či rodiny s dětmi, ale i fandové dnes velmi atraktivního kolečkového bruslení.

První úsek cyklostezky navazuje na  centrální Městský park v místě parkoviště u Technických služeb, prochází příměstským rekreačním územím V Ráji, protíná  trať ČD , křižuje Drnový potok  a končí napojením v Lubech před sportovním areálem . V podstatě kopíruje tradiční klatovskou turistickou vycházkovou trasu známou jako Vaňkova stezka . Délka prvního úseku  činí 868,83 m.
Druhý úsek cyklostezky začíná na konci zpevněné místní komunikace za zahradami v obci Luby a pokračuje podél  Drnového potoka k nádraží Klatovy - Luby. Délka tohoto úseku  činí 676,3m.
Celková délka nově zbudovaných  úseků cyklostezky s asfaltovým povrchem činí 1,55 km , při šířce 3m a šířce krajnic 2x0,5 m.

Součástí stavby jsou i doplňková zařízení  sloužící návštěvníkům cyklostezky k odpočinku a relaxaci.
Výstavbu zajišťovala na základě výběrového řízení firma Silnice Klatovy a.s. Splnila veškeré smluvní podmínky ,a tak stavba mohla být  slavnostně předána  městu 11.11. 2005.

Partnerem projektu bylo bavorské město CHAM .Zástupci tohoto partnerského města poskytli Klatovům své bohaté zkušenosti s obdobnými projekty . Cyklostezka bude uvedena v nových vydáních cykloturistických map , jejichž distribuce bude zajištěna v obou příhraničních regionech . Přispěje jistě ke zvýšené návštěvnosti města i regionu a k významnému zlepšení kvality života pro místní obyvatele vzhledem k možnosti bezpečné cyklistické dopravy a volnočasových aktivit.

Všem návštěvníkům cyklostezky přejeme, aby ji užívali ke zlepšení své fyzické i duševní kondice, bez  nepříjemných a bolestivých pádů a zranění. O to, aby byla nadále v řádném stavu, se postarají Technické služby města.

Dne 15.12.2005

Fotodokumentace projektu

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ