Územní plán obce Vrhaveč

Územní plán obce Vrhaveč

 Vrhaveč - územní plán


Změna ÚP č. 1

 Vrhaveč - změna č.1 - textová část

 Vrhaveč - změna č.1 - grafická část


Návrh změny č. 2

 Vrhaveč - návrh změny č.2 - textová část

 Vrhaveč - návrh změny č.2 - grafická část


Návrh změny č. 3 pro veřejné projednání

 Vrhaveč - návrh změny č. 3 - textová část

 Vrhaveč - návrh změny č. 3 - grafická část