2013: REVITALIZACE MERCANDINOVÝCH SADŮ, KLATOVY – 1. ETAPA | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2013: REVITALIZACE MERCANDINOVÝCH SADŮ, KLATOVY – 1. ETAPA
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2013: Revitalizace Mercandinových sadů, Klatovy – 1. etapa

Město Klatovy podalo v říjnu 2013 žádost o dotaci z 50. Výzvy Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6. 5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny.

 

Cílem projektu je komplexní revitalizace zeleně v Mercandinových sadech v Klatovech a vytvoření kompozičně harmonizovaného a funkčního prostoru přírodně krajinářského charakteru podporujícího vztah lidí k přírodě a zlepšujícího kvalitu života obyvatel i návštěvníků města.

 

Předpokládané náklady činí 10 931 320 Kč včetně DPH. Z toho způsobilé výdaje činí 10 931 320 Kč a podíl dotace na celkových způsobilých výdajích činí 75 %.

 

Předpokládané zahájení realizace projektu od 1. 10. 2014 až 30. 6. 2015.

  

Dokončené dílo bude označeno pamětní deskou v souladu s pravidly OPŽP.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ