2013: REVITALIZACE RYBNÍKA V MERCANDINIHO SADECH, KLATOVY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2013: REVITALIZACE RYBNÍKA V MERCANDINIHO SADECH, KLATOVY
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2013: Revitalizace rybníka v Mercandiniho sadech, Klatovy

Město Klatovy podalo v listopadu 2012 žádost o dotaci z 42. Výzvy Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6. 4. – Optimalizace vodního režimu krajiny.

 

Cílem projektu je především vytěžení cca 4000m3 sedimentu z prostoru zátopy, rekonstrukce technických objektů rybníku (hráz, břehy ostrůvku, požerák a bezpečnostní přeliv), vytvoření nového  pobřežního pásma a rekonstrukce oplocení na cestě na hrázi.

 

Celkové náklady na projekt činí 6 764 057 Kč včetně DPH. Z toho uznatelné náklady  projektu činí 6 694 971 Kč a podíl dotace  na celkových uznatelných nákladech činí 70%.

 

Smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení Lesní stavby, s.r.o. Nýrsko  764 byla uzavřena 18. 3. 2014. Fyzická realizace díla bude probíhat  od 15. 9. 2014 do 1. 3. 2015.

 

Dokončené dílo bude označeno pamětní deskou v souladu s pravidly OPŽP.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ