2014: REGENERACE SADŮ DR. K. HOSTAŠE, KLATOVY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2014: REGENERACE SADŮ DR. K. HOSTAŠE, KLATOVY
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2014: Regenerace sadů Dr. K. Hostaše, Klatovy

Město Klatovy podalo v roce 2011 žádost o dotaci do 27. Výzvy Operačního programu Životního prostředí prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6. 5. – Podpora regenerace urbanizované krajiny s předpokládanými náklady 1 617 047 Kč v č. DPH.

 

Předmětem projektu je obnova městských sadů v historickém jádru města Klatovy na ploše 0,67 ha, členěné na dvě hlavní části (vstupní parter, odpočinková část). Obnovena bude síť komunikací pro pěší, zelené odpočinkové a rekreační plochy, výsadby stromové, keřové a trvalkové. Součástí stavby je obnova veřejného osvětlení a vybavení potřebným  mobiliářem. Předmětem projektu  nejsou jen „dotované“ práce, kterými jsou práce s pojené se zelení (kácení, náhradní výsadby, sadovnické úpravy), ale především další stavební práce – obnova cestní sítě, VO, elektro a terénní úpravy.

 

Celkové náklady na projekt dle Smlouvy o poskytnutí dotace činí 788 354 včetně DPH. Z toho uznatelné náklady  projektu  činí 766 101 Kč  a podíl dotace na celkových uznatelných nákladech činí 75 %. Neuznatelné náklady a další stavební náklady, které nejsou  předmětem dotace, hradí město ze svého rozpočtu.

 

Realizace akce bude probíhat od 2. 1. 2014 do 30. 9. 2015 a to ve dvou etapách.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ