STAVBY KOMUNIKACÍ SPOLUFINANCOVANÝCH Z DOTACÍ PROGRAMU ROP NUTS II JIHOZÁPAD | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

STAVBY KOMUNIKACÍ SPOLUFINANCOVANÝCH Z DOTACÍ PROGRAMU ROP NUTS II JIHOZÁPAD
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Stavby a objížďky

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Stavby komunikací spolufinancovaných z dotací Programu ROP NUTS II Jihozápad

Město Klatovy v současné době dokončilo stavby dvou komunikací, na které má schváleny dotace z Regionálního operačního programu Evropské unie NUTS II Jihozápad.

Jedna ze staveb má název Rekonstrukce Purkyňovy ulice v Klatovech. Obyvatelé zástavby
v lokalitě „pod Křesťanským vrškem“ se dočkali stavebně upraveného druhého výjezdu z této lokality do Koldinovy ulice u železničního viaduktu. Komunikace v délce 171 m je provedena formou „obytné zóny“ s asfaltovým povrchem. Součástí díla je též odvodnění
a nové veřejné osvětlení. Byly vyřešeny vjezdy na sousední nemovitosti a zřízeno několik parkovacích míst na místech k tomu vhodných. Stavební náklady celé akce činily 5,2 mil. Kč včetně DPH.

Dotace z programu ROP Jihozápad, oblast podpory Rozvoj místních komunikací bude činit do výše 85 % uznatelných nákladů. Zbývající prostředky jsou uhrazeny z rozpočtu města.

Stavba byla provedena řádně ve stanoveném termínu, tedy od 1.5. do 30.6.2014.

 

 

Purkyňova ulice

 

Druhá stavba má název Sobětice-propojovací komunikace silnice I/22 Sobětice-Lažánky. Nová komunikace propojuje již vybudovanou okružní křižovatku u Sobětic se silnicí na Lažánky severně mimo tento areál. Je vybudována vozovka v celkové délce 400 m, chodník a cyklostezka s asfaltovým povrchem. Součástí díla je  též nové veřejné osvětlení a odvodnění komunikace. Současně je vybudována též splašková kanalizace a vodovodní řad, které budou v budoucnu složit pro předpokládanou zástavbu uvažovanou po obou stranách komunikace.

Stavební náklady celé akce činily téměř 12 mil. Kč včetně DPH.

Dotace z programu ROP Jihozápad, oblast podpory Rozvoj místních komunikací bude činit do výše 85 % uznatelných nákladů. Zbývající prostředky jsou uhrazeny z rozpočtu města.

I tato stavba byla provedena řádně ve stanoveném termínu, tedy od 14.4. do 31.7.2014.

 

F.Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ