2014: COH KLATOVY – II. ETAPA – KOMPOSTOVACÍ TECHNOLOGIE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2014: COH KLATOVY – II. ETAPA – KOMPOSTOVACÍ TECHNOLOGIE
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2014: COH Klatovy – II. Etapa – kompostovací technologie

Město Klatovy podalo v prosinci 2013 žádost o dotaci do 52. Výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast podpory 4. 1 – Zkvalitnění nakládání s odpady.

Projekt řeší nákup kompostovacího rukávu, pořízení vybavení a spotřebního materiálu, jehož cílem je snížení množství bioodpadu ukládaného na skládky a jeho využití na kompost.

Předpokládané náklady činí 2 782 751 Kč včetně DPH. Na základě vydání Registrace akce obdrželo Město Klatovy 11. 6. 2014 příslib dotace ve výši 90 % z uznatelných nákladů, které činí 2 058 000 Kč.

Předpokládaná realizace projektu od prosince 2014 do dubna 2015.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ