2014: KOMPOSTÁRNA MĚSTA KLATOVY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2014: KOMPOSTÁRNA MĚSTA KLATOVY
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2014: Kompostárna města Klatovy

Město Klatovy podalo v prosinci 2013 žádost o dotaci do 52. Výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast podpory 4. 1 – Zkvalitnění nakládání s odpady.

 

Předmětem projektu je vybudování a vybavení kompostárny města Klatovy a cílem projektu je snížení ukládání bioodpadu na skládku komunálního odpadu.

 

Předpokládané náklady činí 26 143 776 Kč včetně DPH. Na základě vydání Registrace akce obdrželo Město Klatovy 2. 6. 2014 příslib dotace ve výši 90 %  z uznatelných nákladů, které činí 26 143776 Kč.


 Předpokládaná realizace projektu od 1. 8. 2014 do 30. 6. 2015.

 

Dokončené dílo bude označeno pamětní deskou v souladu s pravidly publicity OPŽP.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ