2014: KOMPOSTÉRY PRO DOMÁCNOST VE MĚSTĚ KLATOVY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2014: KOMPOSTÉRY PRO DOMÁCNOST VE MĚSTĚ KLATOVY
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2014: Kompostéry pro domácnost ve městě Klatovy

Město Klatovy podalo v prosinci 2013 žádost o dotaci do 52. Výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast podpory 4. 1 – Zkvalitnění nakládání s odpady.

Projekt spočívá v nákupu kompostérů pro obyvatele města Klatovy. Pořízeno bude celkem 1 400 ks kompostérů. Cílem projektu je snížení podílu biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu.

Předpokládané náklady činí 4 666 970 Kč včetně DPH. Na základě vydání Registrace akce obdrželo Město Klatovy 11. 6. 2014 příslib dotace ve výši 90 % z uznatelných nákladů, které činí 4 666 000 Kč.

Realizace projektu od 10. 9. 2014 do 30. 11. 2014.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ