2014: PŘEKLADIŠTĚ KOMUNÁLNÍHO ODPADU MĚSTA KLATOVY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2014: PŘEKLADIŠTĚ KOMUNÁLNÍHO ODPADU MĚSTA KLATOVY
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2014: Překladiště komunálního odpadu města Klatovy

Město Klatovy podalo v prosinci 2013 žádost o dotaci do 52. Výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast podpory 4. 1 – Zkvalitnění nakládání s odpady.


V rámci projektu dojde k vybudování a vybavení překladiště komunálního odpadu v rámci areálu skládky  komunálního odpadu u Štěpánovic a tím dojde ke  snížení množství ukládaného odpadu na skládku KO, jeho energetickému využití a snížení nákladů na odstranění odpadů.

 

Předpokládané náklady činí 18 943 450 Kč včetně DPH. Na základě vydání Registrace akce obdrželo Město Klatovy 11. 6. 2014 příslib dotace ve výši 30 % z uznatelných nákladů, které činí 15 067 711 Kč.

 

Předpokládaná realizace projektu od 1. 8. 2014 do 31. 10. 2014.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ