2014: PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2014: PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2014: Podzemní kontejnery na separovaný odpad

Město Klatovy podalo v dubnu 2014 žádost o dotaci z 58. Výzvy Operačního programu životního prostředí, prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast podpory 4. 1 – Zkvalitnění nakládání s odpady.

Projekt řeší budováním systémů odděleného sběru odpadů zlepšení podmínek pro oddělený sběr využitelných složek odpadu výměnou stávajících nadzemních kontejnerů za podzemní kontejnery (objem 4x3,5 m3). K výměně stávajících kontejnerů na tříděný odpad dojde ve dvou částech města Klatovy, v lokalitě „sídliště Pod Hůrkou a „Husovo náměstí“.

Předpokládané náklady činí 1 941 268 Kč včetně DPH. Na základě vydání Registrace akce obdrželo Město Klatovy 15. 8. 2014 příslib dotace ve výši 90 % z uznatelných nákladů, které činí 1 606 070 Kč.

Realizace díla byla zahájena 9. 10. 2014 a ukončena bude do 30. 11. 2014

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ