2014: RYBNÍK SOBĚTICE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2014: RYBNÍK SOBĚTICE
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2014: Rybník Sobětice

Město Klatovy v srpnu 2013 podalo žádost o dotaci z 50. Výzvy Operačního programu životního prostředí, prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.4. – Optimalizace vodního režimu krajiny. Po akceptaci žádosti v lednu 2014 byl projekt zařazen do tzv. Zásobníku projektů. Po novém hodnocení řídícího výboru OPŽP byl ze Zásobníku projektů v květnu 2014 vyňat a dotace byla přidělena formou Registračního listu.

Cílem projektu je obnova funkce významného krajinného prvku. Jedná se o rekonstrukci stávající malé vodní nádrže a její uvedení do vyhovujícího technického stavu, která bude umožnovat její trvalé provozování a současně dojde k posílení retenční kapacity zahloubené plochy zátopy. Trvalé vodní prostředí pak vytvoří vhodný architektonický prvek zřízený v návaznosti na rekreační využití širšího území.

Předpokládané náklady činí 4 021 271 Kč vč. DPH. Z toho způsobilé výdaje činí 2 137 057 Kč a výše dotace je přislíbena ve výši 70% těchto způsobilých výdajů.

Realizace projektu byla zahájena v říjnu 2014 a ukončena bude do 30. 6. 2015.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ