AKCE REALIZOVANÉ HOSPODÁŘSKÝM ODBOREM V RÁMCI OPRAV A ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2014 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

AKCE REALIZOVANÉ HOSPODÁŘSKÝM ODBOREM V RÁMCI OPRAV A ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2014
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Stavby a objížďky

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Akce realizované hospodářským odborem v rámci oprav a údržby pozemních komunikací v roce 2014

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy každoročně realizuje opravy a údržby na úseku pozemních komunikací v Klatovech a integrovaných obcích města. Jednotlivé opravy jsou  schvalovány jmenovitě Radou města Klatov a v průběhu celého roku postupně realizovány.

Pro rok 2014 byly na údržbu komunikací vyčleněny finanční prostředky ve výši 15 mil. Kč.

Za tyto prostředky byla celoplošně opravena celá řada chodníků a vozovek.
Navíc byly některé komunikace opraveny při rekonstrukci inženýrských sítí za peníze cizích investorů.

Opravy komunikací, mostů a lávek, veřejného osvětlení, světelné signalizace v křižovatkách, atd. vykonávají v rámci údržby také Technické služby města Klatov.

 

V Klatovech byly z prostředků města opraveny:

vozovka a chodníky ve Šmeralově ulici, vozovka a chodníky včetně veřejného osvětlení v části Kličkovy ulice (mezi Studentskou a Plánickou, vozovky a chodníky v sídlišti U Retexu, dva chodníky v sídlišti Pod Hůrkou (k čp. 562-5 a 566-9 včetně schodů), chodník v části Voříškovy ulice (Macharova-Podhůrecká vpravo), chodník v části Karafiátové ulice (po pravé straně od Mánesovy), část chodníku včetně odvodnění před „parlamentem“ v Niederleho ulici, vozovka včetně odvodnění a dvou vjezdů v části Hálkovy ulice, chodník v části Dukelské ulice (Masarykova-Koldinova vpravo), chodník v části Domažlické ulice (Plzeňská-Nádražní vpravo), chodník k domu čp. 457 a část vozovky u domu čp. 456 v sídlišti Pod Koníčky, vozovka a přístupové chodníčky včetně veřejného osvětlení v části komunikace vedle Nuderovy ulice, část chodníku u železničního přejezdu ve Voříškově ulici, dva chodníky k čp. 638-9/II a k „Bouchalce“ v Plzeňské ulici, chodník ke kapli Okresního soudu od Revoluční ulice, dále byla stavebně upravena křižovatka Masarykova, Dukelská a provedeno mnoho dalších drobných oprav.

 

  

 

Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR došlo vzhledem k výměně inženýrských sítí umístěných v komunikacích  k rekonstrukci vozovky a chodníků v části ulice 5. Května v úseku Šumavská-Za Tratí.

 

V integrovaných obcích města Klatov byly opraveny:

V obci Sobětice  byl proveden nový povrch vozovky z balené včetně odvedení dešťových vod v lokalitě „Za Ovčínem“, v obci Chaloupky byl opraven povrch dvou komunikací z penetrace, v obci Luby byl opraven povrch komunikace napojující se na lokalitu „Pod Hřbitovem“ z penetrace, v obci Točník byly opraveny dvě komunikace vedoucí kolem kapličky z penetrace, v obci Čínov byl opraven povrch části komunikace ve směru na Lažánky, v obci Dehtín byl opraven most přes Vícenický potok.

 

I přes každoročně vynaložené nemalé finanční prostředky na obnovu komunikací, není stávající stav některých chodníků a vozovek vyhovující.  
Proto i v roce 2015 uvolní město ze svého rozpočtu další finanční prostředky na jejich celkovou opravu.

 

František Kocfelda

vedoucí HO 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ