V KLATOVECH SPOUŠTÍ PROJEKT NA ÚPORU ENERGIE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

V KLATOVECH SPOUŠTÍ PROJEKT NA ÚPORU ENERGIE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

V Klatovech spouští projekt na úporu energie

Díky realizaci řady úsporných opatření ušetří rozpočet města a jeho organizací více než 4 mil. korun ročně. Nezbytné investice na modernizaci v 16 městských objektech činily 21,682 mil. Kč. Ty však budou hrazeny z úspor, které po dobu 8 let smluvně garantuje společnost ENESA a. s., poskytovatel projektu.

V rámci projektu byla provedena regulace systému vytápění včetně instalace systému individuální regulace teploty místností v 5 mateřských školkách, 5 základních školách a jedné školní jídelně. Nyní lze nastavit požadovanou teplotu pro každou místnost podle rozvrhu hodin na celý školní rok dopředu.

Modernizace vytápění a přípravy teplé vody proběhla také ve dvou domovech důchodců a dvou objektech radnice. V kulturním domě byla navíc zrekonstruována vzduchotechnika. Došlo i na kompletní modernizaci osvětlení.

Celý projekt byl realizován metodou energetických služeb se zárukou úspor (EPC). Díky tomu město bude počáteční investici postupně hradit ze smluvně zaručených úspor. Pokud budou úspory nižší, než zaručuje smlouva, doplatí dodavatel projektu městu rozdíl.

„Projekty EPC jsou dlouhodobou záležitostí. O jejich úspěšnosti rozhoduje kromě kvality provedené práce i spolupráce obou partnerů. Velice se mi líbil zájem a zapojení vedení města a odpovědných pracovníků radnice během přípravy a vlastní realizace projektu. Dobrou vzájemnou komunikací se nám dařilo řešit veškeré potíže a projekt úspěšně dokončit,“ říká Ivo Slavotínek, ředitel společnosti ENESA a. s.

„Těšíme se na to, že opatření, která byla realizována firmou ENESA v rámci EPC smlouvy, přinesou nejméně ty úspory, které byly projektovány. Projekt pečlivě vyhodnotíme.“ Ing. Václav Chroust, místostarosta.

Nedílnou součástí projektu také je energetický management, jehož cílem je pravidelné sledování spotřeby energie v následujících 8 letech a vyhledávání dalších příležitostí pro zvyšování efektivnosti hospodaření energií v jednotlivých objektech.

Kontakt: Ing. Václav Chroust, místostarosta města, tel.: 376 347 233, e-mail: vchroust@mukt.cz

Ivo Slavotínek, ředitel ENESA a. s., tel.: +420 775 225 173, e-mail: ivo.slavotinek@enesa.cz

ENESA a.s. je největší česká společnost poskytující výhradně energetické služby (zvl. metodou Energy Performance Contracting, EPC) včetně desetiletého energetického managementu u nás. Do poloviny roku 2014 zavedla energeticky úsporná opatření ve více než 200 objektech. Při celkové investici přesahující 700 mil. Kč ušetřily její projekty na provozních nákladech přes 310 mil. Kč. Kvalitu služeb společnosti dokládají významná ocenění, například titul „Nejlepší evropský projekt energetických služeb roku 2014“ a „Nejlepší evropský poskytovatel energetických služeb za rok 2009“ v anketě European Energy Service Award (Evropské iniciativy pro energetické služby) a „Nejlepší projekt v kategorii OHEŇ“ v národním kole ankety E.ON Energy Globe Award 2010 za projekt EPC v Národním divadle.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ