2005: PROJEKT "REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA NÁVES - TUPADLY" | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2005: PROJEKT
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2005: Projekt "Rekonstrukce místní komunikace na náves - Tupadly"

Společný regionální operační program EU - Grantové schéma Plzeňského kraje „Podpora rekonstrukce a budování místních komunikací v Plzeňském kraji“.
Reg. Č. CZ.04.1.05/2.1.35.5/1428

Projekt byl realizován v období od 04/2005(podání žádosti o dotaci) do 08/2006. Vlastní realizaci provedla firma Silnice Klatovy a.s., na základě uzavřené Smlouvy o dílo s termínem zhotovení akce od 10/2005 do 06/2006. Celkové náklady akce činily 3,626 mil . Kč, z toho uznatelné výdaje projektu cca 3,210 mil .Kč.

Podpora Evropské unie z této částky činí 46,5%, zbývající podíl uhradilo město ze svého rozpočtu.

Za pomoci prostředků fondu Evropské unie se podařilo vybudovat  nový most z monolitické železobetonové konstrukce, který má parametry průtočnosti na 100letou vodu. Součástí stavby je i rekonstrukce povrchu části silnice vedoucí od mostu na náves v délce 120 m a vybudování nového chodníku vedoucího podél této silnice v délce 50 m .

Starý most byl poničen povodněmi v roce 2002, kdy došlo k zaplavení okolních pozemků a k podemletí a porušení kamenných opěr mostu. Včasné vybudování nového mostu proto bylo nezbytnou nutností z hlediska zajištění dopravní obslužnosti obyvatel žijících v integrované obci města Klatov – Tupadlech.

Tato akce byla spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu – grantové schéma „Podpora rekonstrukce a budování místních komunikací v Plzeňském kraji“.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ