REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE LUBY, ZA TATRANEM 2015 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE LUBY, ZA TATRANEM 2015
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Stavby a objížďky

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Rekonstrukce místní komunikace Luby, Za Tatranem 2015

Na konci měsíce května byla dokončena akce s názvem Luby-Za Tatranem-rekonstrukce MK. Obyvatelé zástavby v celé ulici Za Tatranem se dočkali stavebně upraveného nového povrchu této komunikace, která je provedena formou „obytné zóny“ s asfaltovým povrchem v celkové délce 343 m. Součástí díla je též odvodnění, objekt zeleně a prodloužení veřejného osvětlení. Byly vyřešeny vjezdy na sousední nemovitosti a vzhledem k malé šířce komunikace došlo ke zřízení  dvou výhyben na místech k tomu vhodných. Stavební náklady celé akce činily 2,9 mil. Kč včetně DPH.

Na stavbu má město Klatovy přislíbenu dotaci z programu ROP Jihozápad, oblast podpory Rozvoj místních komunikací do výše 85 % uznatelných nákladů. Zbývající prostředky budou uhrazeny z rozpočtu města.

Před touto akcí byla v loňském roce provedena stavba protipovodňového opatření k zachycení přívalových dešťových vod z přilehlých pozemků. Zároveň byl zrekonstruován kanalizační, vodovodní a plynovodní řad včetně přípojek.

Nově vybudovaná komunikace s povrchem z asfaltového betonu jistě vylepšila dopravní možnosti v této části Lub, zejména občanům zde bydlícím.

  

F.Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ