ODSTRANĚNÍ ŠKOD NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH PO POVODNI V R. 2013 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ODSTRANĚNÍ ŠKOD NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH PO POVODNI V R. 2013
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Stavby a objížďky

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Odstranění škod na místních komunikacích po povodni v r. 2013

V roce 2013 obdrželo město Klatovy na krytí povodňových škod z června 2013 od Ministerstva dopravy ČR celkem 819 000,-Kč, a to na opravy místních komunikací, které byly povodní poškozeny – konkrétně se jednalo o následující opravy:
  • oprava mostu u nádraží ČD v Lubech
  • oprava lávky u Jezdeckého klubu v Klatovech
  • oprava mostu Vícenice
  • oprava místní komunikace k vodojemu v obci Štěpánovice
  • oprava místní komunikace mezi obcemi Střeziměř - Křištín + náves Střeziměř
  • oprava místní komunikace Sobětice - Sobětičky

Celkové náklady, které město Klatovy vynaložilo na opravy komunikací po povodni, činily 1.019.016,48 Kč včetně DPH. Opravy provedla  firma EUROVIA Silba.

V roce 2014 podalo město Klatovy na KÚ Plzeňského kraje žádost o dotaci z Fondu solidarity EU na zbývající část nákladů, které nebyly pokryty dotací z Ministerstva dopravy a pojistným plněním ve výši 10 tis. Kč. Tato zbývající částka činila 190.016,48 Kč. Žádost byla schválena a začátkem roku 2015 město Klatovy obdrželo finanční podporu z Fondu solidarity Evropské unie na krytí povodňových škod z června 2013 v požadované výši 190.016,48 Kč.

 

Odbor rozvoje města Klatovy

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ