2013: DOPLNĚNÍ A ZKVALITNĚNÍ SYSTÉMU PRO SEPARACI A SVOZ ODPADU MĚSTA KLATOVY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2013: DOPLNĚNÍ A ZKVALITNĚNÍ SYSTÉMU PRO SEPARACI A SVOZ ODPADU MĚSTA KLATOVY
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2013: Doplnění a zkvalitnění systému pro separaci a svoz odpadu města Klatovy

Město Klatovy podalo v dubnu 2013 žádost o dotaci z 45. Výzvy Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží,, primární oblasti podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady.

Projekt spočíval v pořízení 150 ks nádob na separovaný sběr bílého a barevného skla, papíru a plastů a v pořízení nákladního auta s hydraulickou rukou pro manipulaci s nádobami na separovaný sběr.

Celkové náklady činily 5 114 670 Kč včetně DPH. Z toho způsobilé výdaje činily 4 227 000 Kč a podíl dotace na celkových způsobilých výdajích činil 90%.

Smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení na nádoby – firmou Komunální technika, s.r.o., Brandýs nad Labem byla uzavřena 4.11.2013 a smlouva s vítězem výběrového řízení na automobil s hydraulickou rukou - firmou HCS Centrum s.r.o. Planá nad Lužnicí, byla uzavřena dne 18.11.2013. Fyzická realizace projektu probíhala v prosinci 2013 a v lednu 2014.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ