2015: TOČNÍK – CHODNÍK U SILNICE III/11766 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2015: TOČNÍK – CHODNÍK U SILNICE III/11766
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2015: Točník – chodník u silnice III/11766

Město Klatovy podalo v lednu 2015 žádost o dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Dne 20.4.2015 vydal Státní fond dopravní infrastruktury Rozhodnutí o přidělení příspěvku. Dle tohoto rozhodnutí činí celkové uznatelné náklady projektu 5 646 916 Kč. Maximální možný příspěvek je ve výši 84,71 % z uznatelných nákladů tj. 4 784 000 Kč.

Smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení Silnice Klatovy a.s. byla uzavřena 28. 7. 2015 na celkovou cenu 14 267 850 Kč vč. DPH.   Fyzická realizace bude probíhat v období od 1. 9. 2015 do 30. 10. 2015.

Realizace akce „Točník – chodník u silnice III/11766“ významnou měrou přispěje ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu na pozemních komunikacích, a to zejména chodců. Dalším přínosem této akce je zpřístupnění veřejných pozemních komunikací v obci i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dělící ostrůvek – vjezdová brána do obce přispěje k celkovému zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ