2015: REVITALIZACE ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU U MŠ STUDENTSKÁ, KLATOVY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2015: REVITALIZACE ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU U MŠ STUDENTSKÁ, KLATOVY
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2015: Revitalizace zahrady v přírodním stylu u MŠ Studentská, Klatovy

Město Klatovy podalo v lednu 2014 žádost o dotaci z 54. Výzvy Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, oblast podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací.

Předmětem projektu je úprava stávající zahrady u MŠ Studentská v Klatovech  tak, aby se stala vhodným prostorem („pomůckou“) pro prožitkové učení volnou kreativní hrou.

Předpokládané náklady činí 2 450 028 Kč včetně DPH. Z toho způsobilé výdaje činí 2 181 524 Kč a podíl dotace na celkových způsobilých výdajích činí 90%.

Smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení – Daniel Dvořák, Klatovy 276 byla uzavřena 20. 5. 2015. Fyzická realizace projektu bude probíhat  do 30. 10. 2015.

Dokončené dílo bude označeno pamětní deskou v souladu s Pravidly OPŽP.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ