2015: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ PODHŮRECKÁ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2015: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ PODHŮRECKÁ
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2015: Snížení energetické náročnosti MŠ Podhůrecká

Mateřská škola Klatovy, Studentská, podala  v dubnu 2014 žádost o dotaci z 60. Výzvy Operačního programu Životního prostředí,  prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, primární oblasti podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, podoblasti podpory 3.2.1.Realizace úspor energie.

Předmětem projektu je zateplení fasády, výměna otvorových výplní, zateplení střech. Cílem projektu je snížení energie a emisí CO2. Vzhledem k tomu, že o dotaci žádala příspěvková organizace města, je možné z dotace proplatit i způsobilé výdaje z minulých let. Projekt byl proto rozdělen do 5 etap – od roku 2009. V roce 2015 probíhá již 5. etapa.

Celkové náklady činí 9 729 467 Kč včetně DPH. Z toho způsobilé výdaje činí 6 081 531 Kč a podíl dotace na celkových způsobilých výdajích činí 90%.

Smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení pro 5. etapu – firmou Klatovská stavební společnost s.r.o., Klatovy,  byla uzavřena 12. 1. 2015. Fyzická realizace projektu  probíhá v pěti etapách - v letech 2009 až 2015, předpokládané datum ukončení projektu je 30.10.2015.

Dokončené dílo bude označeno pamětní deskou v souladu s Pravidly OPŽP.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ