2014: STAVEBNÍ ÚPRAVY TECHNOLOGIE SCZT KLATOVY, PODHŮRČÍ - I.ETAPA | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2014: STAVEBNÍ ÚPRAVY TECHNOLOGIE SCZT KLATOVY, PODHŮRČÍ - I.ETAPA
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2014: Stavební úpravy technologie SCZT Klatovy, Podhůrčí - I.etapa

Město Klatovy podalo v květnu 2013 žádost o dotaci z 38. Výzvy Operačního programu Životního prostředí,  prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, primární oblasti podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší, podoblasti podpory 2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT.

Obsahem projektu je nahrazení stávajícího čtyřtrubního teplovodního rozvodu novým dvoutrubním vedením s napojením na domovní předávací stanice. Investice byla realizována v lokalitě Podhůrčí v intravilánu města Klatov. Hlavním cílem projektu je úspora energie daná především snížením ztrát v rozvodech. Sekundárním cílem je pak snížení emisí z CZT ve městě Klatovy a dílčí zlepšení kvality ovzduší.

Celkové náklady činily 13 614 265 Kč včetně DPH. Z toho způsobilé výdaje činily 7 967 431 Kč a podíl dotace na celkových způsobilých výdajích činil 60%.

Smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení – firmou INSTALLTOP spol. s r.o., Tábor  byla uzavřena 25. 11. 2013. Fyzická realizace projektu  probíhala  do 31. 10. 2014.

Dokončené dílo bude označeno pamětní deskou v souladu s Pravidly OPŽP.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ