2014: ZATEPLENÍ ZŠ TOLSTÉHO, KLATOVY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2014: ZATEPLENÍ ZŠ TOLSTÉHO, KLATOVY
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2014: Zateplení ZŠ Tolstého, Klatovy

Město Klatovy podalo v srpnu 2013 žádost o dotaci z 50. Výzvy Operačního programu Životního prostředí,  prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, primární oblasti podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, podoblasti podpory 3.2.1.Realizace úspor energií.

Předmětem projektu je zateplení fasády, výměna otvorových výplní, zateplení střechy, instalace TRV. Cílem projektu je snížení energie a emisí CO2.

Celkové náklady činí 33 596 914 Kč včetně DPH. Z toho způsobilé výdaje činí 29 000 264 Kč a podíl dotace na celkových způsobilých výdajích činí 90%.

Smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení – firmou STAFIKO stav s r.o., Domažlice,  byla uzavřena 27. 6. 2014. Fyzická realizace projektu  probíhá ve dvou etapách - v letech 2014 a 2015, předpokládané datum ukončení projektu je 31.10.2015.

Dokončené dílo bude označeno pamětní deskou v souladu s Pravidly OPŽP.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ