2015: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ KARAFIÁTOVÁ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2015: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ KARAFIÁTOVÁ
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2015: Snížení energetické náročnosti MŠ Karafiátová

Mateřská škola Klatovy, Studentská, podala v dubnu 2014 žádost o dotaci z 60. Výzvy Operačního programu Životní prostředí EU, prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, primární oblasti podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, podoblasti podpory 3.2.1. Realizace úspor energie.

Celkové náklady projektu činí 3 696 429 Kč včetně DPH. Z toho způsobilé výdaje činí 2 863 924 Kč a podíl dotace na celkových způsobilých výdajích činí 90%, což je 2 577 531 Kč.

Projekt řeší stavební úpravy objektu školky, spočívající ve výměně otvorových prvků, zateplení fasády a střechy. Cílem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností budovy a snížení energetické náročnosti provozu.

Smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení byla uzavřena s firmou Klatovská stavební společnost s.r.o., Klatovy.

Realizace stavby započala v červnu 2015 a ukončena bude v září 2015.

Dokončené dílo bude označeno pamětní deskou v souladu s pravidly OPŽP.

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ