2015: PROJEKT „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZŠ PLÁNICKÁ“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2015: PROJEKT „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZŠ PLÁNICKÁ“
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2015: Projekt „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Plánická“

Město Klatovy podalo v dubnu 2014 žádost o dotaci z 60. Výzvy Operačního programu Životní prostředí EU, oblasti podpory 3. 2.  Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, podoblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie. Dotace byla městu přidělena.

Celkové náklady projektu činí 21 140 518 Kč vč. DPH. Z toho způsobilé výdaje  činí 17 965 640 Kč a podíl dotace na celkových způsobilých výdajích činí 90 %, což je 16 169 076 kč.

Projekt řeší stavební úpravy objektu školy, spočívající ve výměně otvorových prvků, zateplení fasády a střechy. Cílem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností budovy a snížení energetické náročnosti provozu.

Stavbu realizuje na základě výběrového řízení firma SMP CZ, a.s., Praha.

Realizace stavby započala v dubnu 2015 a bude ukončena v říjnu 2015.

Dokončené dílo bude označeno pamětní deskou v souladu s pravidly OPŽP.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ