2015: PROJEKT „POLDR NA MOCHTÍNSKÉM POTOCE - LUBY“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2015: PROJEKT „POLDR NA MOCHTÍNSKÉM POTOCE - LUBY“
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2015: Projekt „Poldr na Mochtínském potoce - Luby“

Město Klatovy podalo v lednu 2014 žádost o dotaci z 50. výzvy Operačního programu Životní prostředí EU, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny.

Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR byla uzavřena dne16.10.2014.

Celkové náklady projektu jsou 6 716 162,70 Kč vč. DPH. Z toho způsobilé výdaje činí 6 716 162,70  Kč  a podíl dotace na celkových způsobilých výdajích činí 90 %, což je 6 044 546,42 Kč.

Předmětem projektu byla výstavba poldru a revitalizační opatření  na Mochtínském potoce. V rámci projektu byla obnovena původní trasa koryta Mochtínského potoka v délce 295 m a zřízeno 11 tůní. Cílem projektu je vytvoření protipovodňového prvku za účelem ochrany majetku a zdraví osob v záplavami ohrožované místní části města Klatovy – v Lubech a provedení přírodě blízkých revitalizačních opatření na Mochtínském potoce, které povedou ke zvýšení biodiverzity řešeného území.

Stavbu realizovala na základě výběrového řízení společnost PAS PLUS s.r.o.

Realizace stavby započala v červenci 2014 a byla ukončena v květnu 2015.

Dokončené dílo je označeno pamětní deskou v souladu s pravidly OPŽP.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ