2015: PROJEKT „LUBY – ZA TATRANEM – REKONSTRUKCE MK“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2015: PROJEKT „LUBY – ZA TATRANEM – REKONSTRUKCE MK“
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2015: Projekt „Luby – Za Tatranem – rekonstrukce MK“

Město Klatovy podalo v březnu 2014 žádost o dotaci z 31. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací.

Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace byla uzavřena dne 08.10.2014.

Celkové náklady projektu činí 2 762 849,32 Kč vč. DPH. Z toho způsobilé výdaje činí 2 762 849,32  Kč a podíl dotace na celkových způsobilých výdajích činí 85 %, což je 2 348 421,58 Kč.

Předmětem projektu byla rekonstrukce stávající místní komunikace v Lubech v lokalitě Za Tatranem v celkové délce 0,343 km. Komunikace je řešena jako obytná zóna, což vede ke zlepšení bezpečnosti obyvatel přilehlých domů, ale i ostatních pěší. Samostatným objektem projektu bylo rozšíření rozvodu veřejného osvětlení. Realizací projektu došlo k zajištění bezbariérového užívání komunikace, odvodnění vozovky a pláně vozovky.

Stavbu realizovala na základě výběrového řízení společnost Silnice Klatovy a.s.

Realizace stavby započala v březnu 2015 a byla ukončena v květnu 2015.

Dokončené dílo je označeno pamětní deskou v souladu s pravidly pro publicitu ROP NUTS II JZ.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ