POLDR NA MOCHTÍNSKÉM POTOCE - LUBY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

POLDR NA MOCHTÍNSKÉM POTOCE - LUBY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Poldr na Mochtínském potoce - Luby

Klatovy, 9. září 2015 – Dnes byl slavnostně otevřen Poldr na Mochtínském potoce v Lubech.

Poldr s celkovým retenčním objemem 49000 m3 umožní přechodové zachycení povodňové vlny a tím vytvoření časového prostoru pro přípravu obyvatel území situovaného pod poldrem na příchod povodně. Měl by sloužit jako protipovodňové opatření  na Mochtínském potoce a při přívalových deštích ochránit část Lub před opakovanými záplavami. Součástí výstavby poldru na Mochtínském potoce v k.ú. Sobětice a v k.ú. Luby bylo vybudování hráze poldru včetně přelivu a úprava zátopy poldru – obnova původní trasy koryta Mochtínského potoka v délce 295 m a vybudování 11 tůní jejímž  povedení dojde ke zvýšení biodiverzity řešeného území.

Základní informace o stavbě:

Celkové náklady: 6 716 162 Kč

Z fondu Evropské unie: 5 708 738 Kč

Ze SFŽP ČR: 335 808 Kč

Příspěvek města: 671 616 Kč

Termín realizace: 07/2014 – 31. 5. 2015

Autor projektu: Ing. Milan Jícha

Zhotovitel: PAS PLUS s.r.o. Křenice

 

  
 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ